Terms&Conditions

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน KAILOEI.COM.COM

         • การใช้งานหรือบริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ KAILOEI.COM อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใด ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ KAILOEI.COM เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่หรือใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ KAILOEI.COM

          • การที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ใช้งานหรือบริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KAILOEI.COM ลงประกาศ พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น KAILOEI.COM ถือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ และระเบียบต่าง ๆ ที่มีตามนโยบายของ KAILOEI.COM ทุกประการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

          • แพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น KAILOEI.COM ทั้งหมด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น KAILOEI.COM ถือเป็นสมบัติของ KAILOEI.COM แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และอาจถูกเพิกถอนได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ลงประกาศโดยผู้ใช้งานเป็นของผู้ใช้งานหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนของผู้ลงประกาศขายสินค้า

1.ควรลงรายละเอียดในการลงประกาศขายสินค้าเป็นรูปจริง ถ้าเป็นรูปแทนควรระบุไว้ด้วยว่า เป็นรูปแทน

2.ควรลงเบอร์โทรติดต่อ E-mail หรือ Url Website ให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการลงประกาศขายสินค้า

3.ควรลงราคาขายที่ชัดเจน*

4.ห้ามลงประกาศ พวกสินค้าผิดกฏหมายเช่น บุหรี่ยาสูบ ยาสลบยานอนหลับ ยาทำแท้งยาสอด ยาขับเลือดฯลฯ

5.ห้ามลงประกาศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองสถาบันเบื้องสูง หรือที่เกี่ยวข้อง

6.ห้ามลงประกาศ พวกคาสิโนแทงบอล หรือการพนันทุกชนิด

7.ห้ามลงประกาศ พวกเว็บโป๊หนังลามก ขายซีดีลามกหรือที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของผู้ซื้อสินค้า

1.ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขายสินค้าจริงหรือไม่ หากมีการอ้างถึงเว็บไซต์ร้านค้าต้องโทรไปตรวจสอบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเว็บ หรือตรวจเช็คตามเบอร์ที่ให้มาในประกาศ เพราะอาจโดนแอบอ้าง

2.หากเป็นร้านค้าที่ไม่มีเว็บ หรือไม่มีที่อยู่แน่นอนควรขอสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและควรโทรตรวจสอบให้แน่ใจ

3.หากสินค้าเป็นของมือสอง ควรนัดรับสินค้าด้วยตนเองและไม่ควรนัดเจอในที่เปลี่ยว และควรระวังทรัพย์สินของท่าน

4.พบเห็นประกาศที่น่าสงสัย กรุณาแจ้งที่ปุ่ม"ร้องเรียน" เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและลบออก

*หมายเหตุ *

- KAILOEI.COM.COM จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกและ การใช้บริการข้างต้นนี้เป็นอย่างดีแล้ว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ

- KAILOEI.COM.COM เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการลงประกาศซื้อ-ขายฟรีเท่านั้น ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้าและบริการต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการติดต่อซื้อ-ขาย

- KAILOEI.COM.COM ไม่สนับสนุนการซื้อ-ขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์หรือขัดต่อหลักศีลธรรม