เงินด่วน เงินทุน บริษัท CASH&YOU 0657061802

เพิ่มเป็นสิ่งที่สนใจ ส่งข้อความ

฿5,000,000

สินเชื่อเพื่อเจ้าของกิจการ 0640456955
ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, เขตบางพลัด,
รายงานความไม่เหมาะสม
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 10 นาฬิกา 26 นาที 50 วินาที เวลาอินโดจีน
รายละเอียด

การยื่นเอกสารทั่วไป

✔️ทะเบียนบ้าน

✔️บัตรประชาชน

✔️ใบรับรองการจดทะเบียนการค้า

✔️ สเตจเม้นท์ ย้อนหลัง 3 เดือน

✔️ อนุมัติ รับเงินทันที ภายใน 1-2 ชั่วโมง

✔️ วงเงินสูงสุด ที่ 5,000,000 บาท

ขึ้นอยู่กับธุรกิจของท่าน

ติดต่อเรา CASH&YOU

065-7061802

064-0456955

ส่งข้อความหาผู้ขาย