ข้อดีของการใช้สารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์

EXPIRED

Prominent Thailand
ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, ลาดพร้าว,
รายงานความไม่เหมาะสม
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 0 นาฬิกา 00 นาที 03 วินาที เวลาอินโดจีน
Links
รายละเอียด

ข้อดีของการใช้สารฆ่าเชื้อ #คลอรีนไดออกไซด์

1. คลอรีนไดออกไซด์มี Available Chlorine มากกว่าคลอรีนถึง 2.63 เท่า

2. มีความสามารถใน #การฆ่าเชื้อ และยับยั้งการกลับมาของการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อ #Salmonella , #Escherichia coli , #Legionella , #แบคทีเรีย , #จุลลินทรีย์ เป็นต้น

3. คลอรีนไดออกไซด์สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อในช่วงค่า pH ที่กว้างตั้งแต่ช่วง pH 4-10 ขณะที่คลอรีนเมื่อ pH สูงเกิน 7 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจะลดลงอย่างมาก

4. สามารถกำจัด #ไบโอฟิลม์ เมือกในเส้นท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คลอรีนไม่สามารถกำจัดไบโอฟิลม์ได้อย่างยั่งยืน

5. คลอรีนไดออกไซด์ไม่ทำปฎิกิริยากับสารอินทรีย์ จึงลดการเกิดสาร #ไตรฮาโลมีเทน (THM) เป็นสารที่ก่อให้เกิด #โรคมะเร็ง

6. ไม่ทำปฏิกิริยากับ #สารฟีนอล ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำ แต่คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารฟีนอลเป็นคลอโรฟีนอล เป็นสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำ

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเมื่อเทียบระหว่างคลอรีนไดออกไซด์และคลอรีนในปริมาณการโดสที่เท่าๆกัน พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค (Contact Time) ของคลอรีนไดออกไซด์ใช้เวลาสั้นกว่าคลอรีน


สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า 

ส่งข้อความหาผู้ขาย