ข้อดีของการใช้สารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์

เพิ่มเป็นสิ่งที่สนใจ ส่งข้อความ

฿0

Prominent Thailand
ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, ลาดพร้าว,
รายงานความไม่เหมาะสม
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 13 นาฬิกา 16 นาที 16 วินาที เวลาอินโดจีน
Links
รายละเอียด

ข้อดีของการใช้สารฆ่าเชื้อ #คลอรีนไดออกไซด์

1. คลอรีนไดออกไซด์มี Available Chlorine มากกว่าคลอรีนถึง 2.63 เท่า

2. มีความสามารถใน #การฆ่าเชื้อ และยับยั้งการกลับมาของการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อ #Salmonella , #Escherichia coli , #Legionella , #แบคทีเรีย , #จุลลินทรีย์ เป็นต้น

3. คลอรีนไดออกไซด์สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อในช่วงค่า pH ที่กว้างตั้งแต่ช่วง pH 4-10 ขณะที่คลอรีนเมื่อ pH สูงเกิน 7 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจะลดลงอย่างมาก

4. สามารถกำจัด #ไบโอฟิลม์ เมือกในเส้นท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คลอรีนไม่สามารถกำจัดไบโอฟิลม์ได้อย่างยั่งยืน

5. คลอรีนไดออกไซด์ไม่ทำปฎิกิริยากับสารอินทรีย์ จึงลดการเกิดสาร #ไตรฮาโลมีเทน (THM) เป็นสารที่ก่อให้เกิด #โรคมะเร็ง

6. ไม่ทำปฏิกิริยากับ #สารฟีนอล ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำ แต่คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารฟีนอลเป็นคลอโรฟีนอล เป็นสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำ

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเมื่อเทียบระหว่างคลอรีนไดออกไซด์และคลอรีนในปริมาณการโดสที่เท่าๆกัน พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค (Contact Time) ของคลอรีนไดออกไซด์ใช้เวลาสั้นกว่าคลอรีน


สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า 

ส่งข้อความหาผู้ขาย

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง